Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:324104
  Başlık Dairesi Ekleyen
Öteki kadın eşe karşı manevi tazminatla sorumludur- çocukların bu konuda tazminat talep etme hakkı yoktur Hukuk genel kurulu
E:2017/1334 K:2017/545
Taner Erdoğan
İhtiyati haciz aşamasında kalan takipte tahsil harcının tahsil edilip edilmeyeceği 12.daire
E:2013/9904 K:2013/18267
Taner Erdoğan
Sigorta şirketleri arasındaki rücu protokolünün taraflarını bağlayacağı -alacak karşı taraftan istenmeden takip ve dava açılmayacağı 17.daire
E:2016/8958 K:2017/3077
Oktay Demir
Görüş değişikliği : işletmesel karar - sözleşmenin feshi - yerindelik denetimi 22.daire
E:2017/4323 K:2017/4389
Taner Erdoğan
İrtibat ofis bürolarına yapılan tebligatların geçerliliği 12.daire
E:2013/33450 K:2013/40116
Taner Erdoğan
İlamın ilamsız takibe konulması - hangi daireler hangi görüşte - içtihadı birleştirme usulü Hukuk genel kurulu
E:2014/1 K:2017/2
Taner Erdoğan
İş mahkemelerinin yetkisi- yetki hususunun her aşamada resen gözetilmesi gerektiği Hukuk genel kurulu
E:2014/2163 K:2017/555
Oktay Demir
İcra takibinden sonra alınan ihtiyati haciz kararının uygulanması 12.daire
E:2016/20855 K:2017/2666
Taner Erdoğan
Hükmün birden fazla davalı tarafından temyizi halinde her biri tarafından ayrı ayrı temyiz harcı yatırılması gerektiği 21.daire
E:2015/15103 K:2016/7293
Mahmut Asrağ
Yargıtay 13.hukuk dairesi e:2016/7998 k:2016/11351 13.daire
E:2016/7998 K:2016/11351
Mahmut Asrağ
Tmsf ihalesi - ihalenin feshi - görevli mahkeme - yetkili mahkeme - satışın 6183 sayılı yasa hükümlerine tabi olup olmaması 12.daire
E:2012/34085 K:2013/7707
Taner Erdoğan
Islahla tahsil davasına dönüşen itirazın iptali davasında ret edilen bölüm için kötüniyet tazminatına hükmedilemeyeceği 19.daire
E:2016/2186 K:2016/10143
Mahmut Asrağ
Yöneticilerin, iş güvencesinden yararlanma hakkı - işletme -işyeri -işe alma çıkartma yetkisi 9.daire
E:2015/24643 K:2015/35812
Taner Erdoğan
Davaya cevap verilmemiş olsa da zamanaşımı itirazının ıslah ile ileri sürülebileceği 23.daire
E:2017/99 K:2017/567
Mahmut Asrağ
Hukuka aykırı elde edilen delil- hukuka aykırı yaratılan delil - sosyal medyadan elde edilen delillerin hukuki değeri 3.daire
E:2016/14742 K:2017/2577
Mahmut Asrağ
Tek harcama için pos cihazından iki çekim yapmak - çalıntı kredi kartı - işyerinin sorumluluğu 11.daire
E:2009/3096 K:2010/9264
Mehmet Korkmaz
Kredi kartının kopyalanması - bankanın hukuki sorumluluğu 13.daire
E:2006/2035 K:2006/7603
Mehmet Korkmaz
Yargıtay 2.hukuk dairesi e:2016/14238 k:2016/13906 2.daire
E:2016/14238 K:2016/13906
Mahmut Asrağ
Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2016/4467 k:2016/4698 11.daire
E:2016/4467 K:2016/4698
Mahmut Asrağ
Borçlunun, 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunup bulunamayacağı 8.daire
E:2014/1137 K:2014/2228
Taner Erdoğan
Paranın, 89'a göre haczi ile borçlunun yokluğunda haczi arasındaki fark 12.daire
E:2002/26796 K:2002/28140
Taner Erdoğan
Takip talebinde vergi kimlik numarasının yazılmaması 12.daire
E:2004/3245 K:2004/7985
Taner Erdoğan
Senedin arka tarafındaki aval şerhinin geçerliliği 12.daire
E:2016/1885 K:2016/14824
Taner Erdoğan
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2004/-24 k:2004/5 Hukuk genel kurulu
E:2004/-24 K:2004/5
Hukuk Medeniyeti
Menfi tespit davası, sebepsiz zenginleşme, temerrüt faizi Hukuk genel kurulu
E:2003/-774 K:2003/774
Hukuk Medeniyeti
Muarazanın önlenmesi davası, sözleşme yapma yükümlülüğü Hukuk genel kurulu
E:2003/-689 K:2003/740
Hukuk Medeniyeti
İşçi, kıdem tazminatı, sözleşmeli personel, zamanaşımı Hukuk genel kurulu
E:2003/-676 K:2003/690
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2003/-627 k:2003/627 Hukuk genel kurulu
E:2003/-627 K:2003/627
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2003/-561 k:2003/592 Hukuk genel kurulu
E:2003/-561 K:2003/592
Hukuk Medeniyeti
Alacak davası, yetkili mahkeme Hukuk genel kurulu
E:2003/-401 K:2003/411
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2003/-319 k:2003/340 Hukuk genel kurulu
E:2003/-319 K:2003/340
Hukuk Medeniyeti
Alacak davası, teftiş ve denetleme giderlerine katılma payı, vakıf Hukuk genel kurulu
E:2003/-282 K:2003/324
Hukuk Medeniyeti
Baro pulu yapıştırma yükümlülüğü, baro pulunun bulunmaması, baro pulunun yapıştırılması için süre verilmesi, işleme konulmama, müvekkilin haberdar edilmesi, tazminat davası, vekalet aktinin geçerliliği, vekaletname Hukuk genel kurulu
E:2003/-246 K:2003/267
Hukuk Medeniyeti
Emsal, kamulaştırmasız elkoyma nedeniyle tazminat davası Hukuk genel kurulu
E:2003/-247 K:2003/288
Hukuk Medeniyeti
Görev, maddi ve manevi tazminat davası Hukuk genel kurulu
E:2003/-74 K:2003/113
Hukuk Medeniyeti
Alacak davası, faiz başlangıcı, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması, ıslah, ıslahın geçerliliği ve ıslahta yargılama gideri, kısmi davada istenen ve sonradan ıslah talebiyle artırılan alacaklar, temerrüt, usül işlemlerinin yapılmamış sayılması, zaman Hukuk genel kurulu
E:2003/-67 K:2003/126
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2003/-23 k:2003/96 Hukuk genel kurulu
E:2003/-23 K:2003/96
Hukuk Medeniyeti
Fikri haklara tecavüz iddiası, görevli mahkeme, görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, tazminat Hukuk genel kurulu
E:2010/-175 K:2010/181
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-183 k:2010/183 Hukuk genel kurulu
E:2010/-183 K:2010/183
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-178 k:2010/179 Hukuk genel kurulu
E:2010/-178 K:2010/179
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-158 k:2010/200 Hukuk genel kurulu
E:2010/-158 K:2010/200
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-164 k:2010/167 Hukuk genel kurulu
E:2010/-164 K:2010/167
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-166 k:2010/192 Hukuk genel kurulu
E:2010/-166 K:2010/192
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-165 k:2010/191 Hukuk genel kurulu
E:2010/-165 K:2010/191
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-164 k:2010/190 Hukuk genel kurulu
E:2010/-164 K:2010/190
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-163 k:2010/189 Hukuk genel kurulu
E:2010/-163 K:2010/189
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-159 k:2010/188 Hukuk genel kurulu
E:2010/-159 K:2010/188
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-158 k:2010/187 Hukuk genel kurulu
E:2010/-158 K:2010/187
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-157 k:2010/186 Hukuk genel kurulu
E:2010/-157 K:2010/186
Hukuk Medeniyeti
Yargıtay hukuk genel kurulu e:2010/-153 k:2010/180 Hukuk genel kurulu
E:2010/-153 K:2010/180
Hukuk Medeniyeti
1 2 3 4 5 6483


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim