Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:286226
  Başlık Dairesi Ekleyen
Olağanüstü yasayolu, yazılı emir Ceza genel kurulu
E:2004/-96 K:2004/130
Hukuk Medeniyeti
Yazılı emir yolu Ceza genel kurulu
E:2004/-99 K:2004/123
Hukuk Medeniyeti
Görev yönünden bozma, yazılı emir Ceza genel kurulu
E:2004/-92 K:2004/122
Hukuk Medeniyeti
Ağır para cezası, eksik ceza tayini Ceza genel kurulu
E:2004/-94 K:2004/112
Hukuk Medeniyeti
Suçun maddi unsurları Ceza genel kurulu
E:2004/-95 K:2004/115
Hukuk Medeniyeti
Bekletici sorun Ceza genel kurulu
E:2004/-86 K:2004/121
Hukuk Medeniyeti
Kamu davası açılması, tebligat hükümleri Ceza genel kurulu
E:2004/-85 K:2004/114
Hukuk Medeniyeti
Türk ceza kanunu (mülga) (765) madde 264, ceza muhakemeleri usulü kanunu (mülga) (1412) madde 257 Ceza genel kurulu
E:2004/-84 K:2004/125
Hukuk Medeniyeti
Cezanın ertelenmesi, gerekçeli karar, kararın hukuki dayanağı Ceza genel kurulu
E:2004/-89 K:2004/111
Hukuk Medeniyeti
Dava zamanaşımı Ceza genel kurulu
E:2004/-86 K:2004/110
Hukuk Medeniyeti
Kanunun zaman bakımından uygulanması Ceza genel kurulu
E:2004/-79 K:2004/107
Hukuk Medeniyeti
Türk ceza kanunu (mülga) (765) madde 522, türk ceza kanunu (mülga) (765) madde 503 Ceza genel kurulu
E:2004/-79 K:2004/104
Hukuk Medeniyeti
Suçun hukuki niteliği, suçun sübuta ermesi Ceza genel kurulu
E:2004/-82 K:2004/109
Hukuk Medeniyeti
Gerekçenin yasal ve yeterli olması gerekliliği Ceza genel kurulu
E:2004/-78 K:2004/100
Hukuk Medeniyeti
Soruşturmanın genişletilmesi Ceza genel kurulu
E:2004/-70 K:2004/103
Hukuk Medeniyeti
Silahla ateş etme, uyuşturucu madde Ceza genel kurulu
E:2004/-69 K:2004/98
Hukuk Medeniyeti
Suça tahrik, tahrikin derecesi Ceza genel kurulu
E:2004/-73 K:2004/118
Hukuk Medeniyeti
Suçun sübuta ermesi Ceza genel kurulu
E:2004/-67 K:2004/108
Hukuk Medeniyeti
Suçun maddi unsurları, suçun sübuta ermesi Ceza genel kurulu
E:2004/-57 K:2004/117
Hukuk Medeniyeti
Suçta hukuki nitelik, suçun maddi unsurları Ceza genel kurulu
E:2004/-56 K:2004/106
Hukuk Medeniyeti
Cezanın çektirilmesi kararı, görevli mahkeme Ceza genel kurulu
E:2004/-14 K:2004/33
Hukuk Medeniyeti
Bozma sonrası işlemler ve makamları, kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi Ceza genel kurulu
E:2004/-5 K:2004/29
Hukuk Medeniyeti
Direnme ve bozma kararı vasıfları, görevli daire, olağan kanun yolu Ceza genel kurulu
E:2004/0 K:2004/23
Hukuk Medeniyeti
Bozma kararına müteakip işlemler, görevli makam Ceza genel kurulu
E:2004/6 K:2004/17
Hukuk Medeniyeti
Kastın saiki, suçta kasıt Ceza genel kurulu
E:2003/-2997 K:2004/3
Hukuk Medeniyeti
Eksik soruşturmaya dayalı hüküm tesisi Ceza genel kurulu
E:2003/-310 K:2004/31
Hukuk Medeniyeti
Kamu davalarının birleştirilmesi sorunu Ceza genel kurulu
E:2003/-309 K:2004/12
Hukuk Medeniyeti
Duruşma tutanağının evsafı, usule ilişkin bozma kararı Ceza genel kurulu
E:2003/-312 K:2004/9
Hukuk Medeniyeti
İnfaz yasasındaki eksiklik, temel cezada eksiklik iddası Ceza genel kurulu
E:2003/-312 K:2004/13
Hukuk Medeniyeti
Haksız tahrik, iddianamede fiilin gösterilmesi, saldırgan sarhoşluk Ceza genel kurulu
E:2003/-305 K:2004/6
Hukuk Medeniyeti
Devlete karşı silahlı ayaklanma, hukuki uyuşmazlık, memura mukavamet Ceza genel kurulu
E:2003/-302 K:2004/30
Hukuk Medeniyeti
Temyiz isteminde süre tahdidi, temyiz şartları Ceza genel kurulu
E:2003/-302 K:2004/8
Hukuk Medeniyeti
Cezada indirim, yaş küçüklüğü Ceza genel kurulu
E:2003/-303 K:2004/4
Hukuk Medeniyeti
Hırsızlık amacı, hukuki nitelendirme sorunu Ceza genel kurulu
E:2003/-298 K:2004/22
Hukuk Medeniyeti
Çalınan eşyanın ekonomik değeri, hırsızlık, kullanım hırsızlığı, zamanaşımı Ceza genel kurulu
E:2003/-297 K:2004/3
Hukuk Medeniyeti
Aleyhe uygulama, hırsızlık konusu malın değeri Ceza genel kurulu
E:2003/-296 K:2004/24
Hukuk Medeniyeti
Hükmün uygulanma vechi, suçta kasıt Ceza genel kurulu
E:2003/-295 K:2004/16
Hukuk Medeniyeti
Suçun sübuta ermesi, suçun unsurları Ceza genel kurulu
E:2003/-292 K:2004/21
Hukuk Medeniyeti
Kısa kararda aranan vasıflar, suçun hukuki nitelendirmesi Ceza genel kurulu
E:2003/-292 K:2004/27
Hukuk Medeniyeti
Suçun subüta ermesi sorunu Ceza genel kurulu
E:2003/-290 K:2004/26
Hukuk Medeniyeti
Farklı nitelikteki cezaların içtimaı, içtimaya ilişkin hükümler Ceza genel kurulu
E:2003/-286 K:2004/5
Hukuk Medeniyeti
Dolandırıcılık, kanuni tahfif sebebi, ticarete hile karıştırmak Ceza genel kurulu
E:2003/-281 K:2004/7
Hukuk Medeniyeti
Soruşturmanın genişletilmesi sorunu Ceza genel kurulu
E:2003/-277 K:2004/2
Hukuk Medeniyeti
Eksik sürenin hak oluşturmasına ilişkin sorun, içtima, toplam sürenin eksik hesaplanması Ceza genel kurulu
E:2003/-277 K:2004/1
Hukuk Medeniyeti
Davaya müdahale istemi, suçun sübuta ermesi sorunu Ceza genel kurulu
E:2003/-250 K:2004/15
Hukuk Medeniyeti
Duruşmanın sona ermesi, kısa kararın özellikleri Ceza genel kurulu
E:2000/-306 K:2004/11
Hukuk Medeniyeti
Hırsızlıkta amaç, hukuki nitelendirme sorunu Ceza genel kurulu
E:2000/-298 K:2004/22
Hukuk Medeniyeti
Çalıntı eşyanın ekonomik değeri, failin kastının belirlenmesi, hırsızlık Ceza genel kurulu
E:2003/-270 K:2003/286
Hukuk Medeniyeti
Cezada artırma nedeni, uyuşturucu suçları Ceza genel kurulu
E:2003/-250 K:2003/284
Hukuk Medeniyeti
Para cezalarında taksitlendirme Ceza genel kurulu
E:2003/-250 K:2003/281
Hukuk Medeniyeti
1 2 3 4 5 5725


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim