Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Çalışma hayatı-Sosyal güvenlik
0 Yorum

Çalıştığı fabrikaya çişini yapmıştı! Yargıtay'dan emsal karar

Çalıştığı bisküvi fabrikasındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yapan işçi tazminatsız kovuldu.
Haksız şekilde işten atıldığını öne süren işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme, hijyenin öneminin tartışılmaz olduğu bisküvi fabrikasına çişini yaparak iş güvenliğini tehlikeye atan işçinin tazminat hak edemeyeceğine hükmetti. Bir bisküvi fabrikasında çalışan işçi, iddiaya göre; çişi gelince 50 metre uzaklıktaki tuvalet yerine fabrikanın temizlik odasına gitti. Odaya işediği tespit edilen işçi, işverence tazsminatsız şekilde kovuldu.

8. İş Mahkemesi'ne açtığı davada kıdem ve ihbar tazminatını talep eden işçi, iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise; davacı işçinin işyeri ve işyerindeki hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile kovulduğunu öne sürdü. İşveren, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savundu.

Mahkeme, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep yokken davalı işverence feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar hükmetti. Karar işveren tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, davacının iş sözleşmesinin bisküvi fabrikasındaki temizlik odasında küçük tuvaletini yaparak hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle haklı sebep iddiasıyla feshedildiği hatırlatıldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Davalı tarafından olayın oluş şeklinin fesih sebebindeki gibi olduğu disiplin soruşturmasına ilişkin belgeler ve şahit beyanlarıyla ispat edilmiştir. Şu halde davacının çalıştığı yere elli metre mesafede tuvalet olmasına rağmen çalıştığı yerin hemen yanındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yaparak bisküvi üretimi yapılan fabrikada önemi tartışmasız olan hijyen kurallarına uymadığı ve bu şekilde iş güvenliğini tehlikeye soktuğu anlaşılmaktadır. Davalı tarafından yapılan fesih haklı sebebe dayanmaktadır. Bu itibarla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Davacının iş sözleşmesinin davalı işverence haklı sebeple feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır....

Somut olayda; davacının iş sözleşmesinin bisküvi fabrikasındaki temizlik odasında küçük tuvaletini yaparak hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle haklı sebep iddiasıyla feshedilmiştir. Davalı tarafından olayın oluş şeklinin fesih sebebindeki gibi olduğu disiplin soruşturmasına ilişkin belgeler ve şahit beyanlarıyla ispat edilmiştir. Şu halde davacının çalıştığı yere elli metre mesafede tuvalet olmasına rağmen çalıştığı yerin hemen yanındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yaparak bisküvi üretimi yapılan fabrikada önemi tartışmasız olan hijyen kurallarına uymadığı ve bu şekilde iş güvenliğini tehlikeye soktuğu anlaşılmaktadır. Davalı tarafından yapılan fesih haklı sebebe dayanmaktadır. Bu itibarla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir....


T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/9827
Karar No:2014/10625
K. Tarihi: 

MAHKEMESİ : Ankara 8. İş Mahkemesi
TARİHİ : 05/02/2013
NUMARASI : 2011/572-2013/43

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 01.07.2002-03.05.2011 tarihleri arasında davalı nezdinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin işçinin işyeri ve işyerindeki hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep yokken davalı işverence feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacının iş sözleşmesinin davalı işverence haklı sebeple feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin “ı” alt bendinde, “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya ba??ka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba 
uğratması” işveren açısından haklı sebep olarak sayılmıştır.
Somut olayda; davacının iş sözleşmesinin bisküvi fabrikasındaki temizlik odasında küçük tuvaletini yaparak hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle haklı sebep iddiasıyla feshedilmiştir. Davalı tarafından olayın oluş şeklinin fesih sebebindeki gibi olduğu disiplin soruşturmasına ilişkin belgeler ve şahit beyanlarıyla ispat edilmiştir. Şu halde davacının çalıştığı yere elli metre mesafede tuvalet olmasına rağmen çalıştığı yerin hemen yanındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yaparak bisküvi üretimi yapılan fabrikada önemi tartışmasız olan hijyen kurallarına uymadığı ve bu şekilde iş güvenliğini tehlikeye soktuğu anlaşılmaktadır. Davalı tarafından yapılan fesih haklı sebebe dayanmaktadır. Bu itibarla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

  
10.3.2018 15:28:44
Kaynak: Haberinadresi
http://www.haberinadresi.com/calistigi-fabrikaya-cisini-yapmisti-yargitay-dan-emsal-karar-h251232.html

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim