Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Yargı sorunları- Yargı reformu
0 Yorum

Vergi Haftası: Vergi okuryazarlığı ve farkındalığı

Aydınlık Gazetesi , 26.2.2018

Bu yıl da şubat ayının son haftasında vergi bilinci artırılması amacıyla Vergi Haftası düzenlenmiştir. Soruna hem sınıfsal hem de millî bakalım.

Bireylerin, işletmelerin ve de devletin vergi bilinci için vergi okuryazarlığı ve farkındalığı gerekmektedir. Vergi okuryazarlığı vergi konusunun 5N1K ile ele alınması demektir. Devletin gelirleri kapsamında vergi kimden, ne konuda, nasıl, nerede, niçin, ne zaman alınmakta (tahakkuk) ve toplanmakta (tahsil-tediye) ve ertelenmekte (tecil) ve/veya silinmekte (terkin edilmekte)dir" Devletin giderleri kapsamında toplanan vergilerin 5N1K'ya göre tahsis ve harcanmasına ilişkin görünüme baktığımızda, maliye politikası kapsamında sınıfların vergi yükünün ayarlanmasını ve servet transferlerini görürüz. Maliye sosyolojisinin sınıfsal penceresinden bakılmazsa, konu ‘Vatandaş vergini öde ki, kutsal olsun' muhabbetine dönüşmektedir.

Vergi adaletsizliği vergi yükü, vergi türleri, vergi tahsil oranı, vergi erteleme-silme, vergi afları gibi başlıklarla ele alınabilir.

DOLAYLI VERGİ ADALETSİZLİĞİ

Vergi türlerinden dolaylı vergi türü, harcamalar üzerinden alınmakta, vergi ödeyen kişinin gelir (ve geçim) düzeyi göz önüne alınmamaktadır. Bunlara Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV) vb örnek olarak verilebilir. Devletimizin vergi gelirleri içinde yaklaşık yüzde 70'i (OECD ortalaması: yüzde 30) bu tür vergi gelirleridir. Varsıl biriyle asgarî ücretli bu vergileri aynı oranda ödemektedir. Hatta kimi vergilerde varsıllar lehine durumlar da var; yat, kotra alınırken ÖTV yok! Hani bu vergi lüks ve zararlı malların vergilendirilmesi içindi" ÖİV'yi yoksullar da varsıllar da telefonla konuşurken aynı oranda ödemektedir; hani bu vergi deprem yaralarını sarmak için geçiciydi" KDV borcu olan işverenler, bunun yüzde 49'unu ödemeyip kredi olarak kullanıyorlarmış, çünkü maliyeti banka kredisinden ucuz! Sorun değil, yapılan tahminlere göre dolaylı vergilerin yüzde 75'ini emekçiler ödüyor! Dolaylı vergiler sonrası hesaplanan eşitsizlik göstergesi Gini katsayısı 0.424 oluyormuş, sözde 0.404!

VERGİ YÜKÜ ADALETSİZLİĞİ

Vergi adaleti için yatay ve dikey eşitliğe dayalı Adam Smith'in fayda kuramı gibi liboş kuramları bir yana bırakalım. Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak çalışmasında, yüzde 10'luk gelir dilimlerine göre sağlanan gelir ve vergi ödemelerini incelemiş. En alttaki yoksullar toplam gelirin yüzde 3.8'ini alırken gelirlerinden yüzde 22'sini vergi olarak ödüyorlar. En üstteki varsıllar toplam gelirin yüzde 25'ini alırken gelirlerinden yüzde 20'sini vergi olarak ödüyorlarmış.

Vergi aflarından da çoğunlukla varsıllar yararlanıyor; istenen etkinlik de sağlanamıyor, devlet ciddiyeti ve vergi etiği de bozuluyor.

Toplam vergi gelirleri içinde gelirden alınan (dolaysız) vergilerde adaleti de mumla aramanız gerek. Bireylerin ödediği gelir vergisi yüzde 21, işletmelerin ödediği kurumlar vergisi yüzde 9, servet vergisi de (MTV dahil) yüzde 2 imiş. Varsıllar vergiden kaçınırken şeytana uyup kaçırma da yaparlar mı acaba"

İşsiz de vergi öder miymiş demeyin! Toplam gelirin yüzde 3'ünü alan işsizler, vergilerin yüzde 2.9'unu ödüyormuş! Sosyal (sadaka) yardımların geldi-gitti ekonomisi yani!

VERGİDE MİLLîLİK VE GELİŞMİŞLİK BİLİNCİ

  
26.2.2018 08:14:43
Kaynak: Aydinlik
https://www.aydinlik.com.tr/vergi-haftasi-vergi-okuryazarligi-ve-farkindaligi-melih-bas-kose-yazilari-subat-2018

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim