Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Davalar-Soruşturmalar-Ceza Hukuku
0 Yorum

Avukatın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanması

Sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen hükme yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde, 
Katılanın, avukat olan sanığa 500 euro karşılığında boşanma davası açması için vekaletname verdiği, sanığın ihtiyati tedbir kararlı boşanma davası açtığı, ancak katılanın boşanmak istediği eşinin taşınmazlardan bir tanesini satması nedeniyle bu taşınmaza tedbir konulamadığı, sanığın, katılana bu taşınmaz için tapu iptal ve tescil davası açacağını, davayı açabilmesi için 12500 Euro teminat bedeli gerektiğini söylediği, katılanın bedeli çok bulması üzerine sanığın parayı davayı kazandıktan sonra alacağız demesi ile ikna olan katılan, sanık adına toplam 12650 Euro para gönderdiği, katılanın parayı gönderdikten sonra katılanın sanığa ulaşamaması nedeniyle dolandırıldığını düşünerek sanıkla konuşmak istediği, sanıktan ödediği teminat bedelinin dekontunu istediği, sanığın, katılanı bir kaç gün oyaladıktan sonra katılana rakamla yazılı ödeme miktarı değiştirilmiş ancak yazıyla yazılı ödeme miktarının değiştirmeyi unuttuğu sahte dekontu verdiği, ancak katılanın sahteliği fark ederek parasını istediği, ancak sanığın dava açmadığı gibi söz konusu parayı borçlarını ödemek suretiyle kullandığı böylelikle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık, katılan ve tanık beyanları ile dosya kapsamına göre, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmamıştır.


15. Ceza Dairesi         2017/27727 E.  ,  2017/19051 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : TCK'nın 155/2, 62, 52, 53, 51. maddeleri gereğince mahkumiyet
Resmi belgede sahtecilik suçundan beraat

Sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ve katılan tarafından, resmi belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hüküm katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,
1- Sanık hakkında verilen hükümlere yönelik katılanın temyiz itirazlarının incelenmesinde,
Katılanın yokluğunda verilen 11/04/2013 tarihli hükmün katılana 06/05/2013 tarihinde tebliğ edildiği, katılanın yasal süresi geçtikten sonra yaptığı 17/09/2013 günlü temyiz inceleme başvurusunun, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2- Sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen hükme yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde, 
Katılanın, avukat olan sanığa 500 euro karşılığında boşanma davası açması için vekaletname verdiği, sanığın ihtiyati tedbir kararlı boşanma davası açtığı, ancak katılanın boşanmak istediği eşinin taşınmazlardan bir tanesini satması nedeniyle bu taşınmaza tedbir konulamadığı, sanığın, katılana bu taşınmaz için tapu iptal ve tescil davası açacağını, davayı açabilmesi için 12500 Euro teminat bedeli gerektiğini söylediği, katılanın bedeli çok bulması üzerine sanığın parayı davayı kazandıktan sonra alacağız demesi ile ikna olan katılan, sanık adına toplam 12650 Euro para gönderdiği, katılanın parayı gönderdikten sonra katılanın sanığa ulaşamaması nedeniyle dolandırıldığını düşünerek sanıkla konuşmak istediği, sanıktan ödediği teminat bedelinin dekontunu istediği, sanığın, katılanı bir kaç gün oyaladıktan sonra katılana rakamla yazılı ödeme miktarı değiştirilmiş ancak yazıyla yazılı ödeme miktarının değiştirmeyi unuttuğu sahte dekontu verdiği, ancak katılanın sahteliği fark ederek parasını istediği, ancak sanığın dava açmadığı gibi söz konusu parayı borçlarını ödemek suretiyle kullandığı böylelikle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık, katılan ve tanık beyanları ile dosya kapsamına göre, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın parayı katılanın izni ile kullandığına dair temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 28/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
8.1.2018 23:12:26

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim