Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Gelin Hakkında Dedikodu Yapan Kaynana manevi tazminat ödeyecek

Gelin-kaynana ilişkileri Yargıtay’dan çıkan emsal kararla yeni bir boyut kazandı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, evinden altınlarının çalınmasından gelinini sorumlu tutup, dedikodusunu yapan kayınvalidenin manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.


Gelin Hakkında Dedikodu Yapan Kaynanaya Yargıtay Kararı
İbrahim Değirmen  6 dakika önce Yaşam Haberleri Yorum Yok

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 2014 senesinde, evinden altınları çalınan kadın, hırsızlıktan gelinini sorumlu tuttu. Kaynanasının dedikodular nedeniyle mahallede zor anlar yaşadığını söyleyen gelin, Akşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kaynanası ile ilgili dava açtı. Mahkemede ifade veren davacı gelin, kayınvalidesinin kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta böyle dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini söyleyerek, manevi tazminat talep etti. Gelin, kayınvalidesinin dedikodusu nedeniyle sokağa çıkmakta zorlandığını dile getirdi. Kaynana ise davanın reddi gerektiğini savundu. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın reddine hükmetti.


 
KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Gelinin temyiz başvuruyu üstüne dava dosyasını tekrardan inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. ’İçtihat metni’ olarak yayınlanan kararda, gelininin dedikodusunu yapan kaynananın manevi tazminat ödemesi gerektiği söylendi. Yargıtay kararında, “Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta böyle dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini söyleyerek manevi tazminat talep etmiştir. Dosya kapsamından; davalının, altınlarının çalınmasıyla alakalı olarak gelini olan davacıyı suçladığı, bu kapsamda davacının yaşadığı mahallede dedikodu çıkardığı mahkemece dinlenen tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Bu vaziyette davacının kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevî zararının oluştuğu kabul edilerek davacı faydasına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi lazımken, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle bozulmasına oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan hukukçular, Yargıtay’ın kararının emsal teşkil ettiğini, gelin – kaynana ilişkilerinde tarafların daha hassas olması gerektiğini ifade etti.


T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/11541
Karar No:2017/886
K. Tarihi: Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 22/04/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/05/2016 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 
Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. 
Dosya kapsamından; davalının, altınlarının çalınmasıyla ilgili olarak gelini olan davacıyı suçladığı, bu kapsamda davacının yaşadığı mahallede dedikodu çıkardığı, gerek boşanma davasında, gerekse mahkemece dinlenen tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Şu durumda davacının kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi zararının oluştuğu kabul edilerek davacı yararına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
  
7.1.2018 10:42:46
Kaynak: Haber
https://haber.com/gelin-hakkinda-dedikodu-yapan-kaynanaya-yargitay-karari-22333/

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim