Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Yargıtay
0 Yorum

Yargıtay : İhale günü yolun kar yağışı nedeniyle kapalı olması fesih nedenidir

Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurularında; 04.01.2016 tarihli ihale günü yoğun kar yağışı nedeniyle ...-... köy yolunun kapalı olduğu, ihaleye katılımcıların gelemediği ve ihaleye katılımın gerçekleşmediği, bu nedenle taşınmazların gerçek değerinin altında satıldığı iddiasıyla ihalenin feshine karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır....

Somut olayda; mahkemece, ihale günü köy yolunun kapalı olup olmadığının tespiti için ... Kaymakamlığına yazılan müzekkereye verilen 10.03.2016 tarihli yazı cevabında “yoğun kar yağışı nedeniyle 04.01.2016 tarihinde ... yolunun kapalı olduğu”nun bildirildiği, 14.04.2016 tarihli celsede dinlenen tanık beyanlarıyla da ihale günü köy yolunun kapalı olduğunun belirlendiği görülmektedir....

O halde mahkemece, 04.01.2016 tarihli ihale günü ihalenin yapılacağı köy yolunun kapalı olması nedeniyle ihaleye katılım yönünden fiili imkansızlık olduğu, bu durumun ihaleye katılımı azalttığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/24059
Karar No:2017/1426
K. Tarihi:7.2.2017 


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurularında; 04.01.2016 tarihli ihale günü yoğun kar yağışı nedeniyle ...-... köy yolunun kapalı olduğu, ihaleye katılımcıların gelemediği ve ihaleye katılımın gerçekleşmediği, bu nedenle taşınmazların gerçek değerinin altında satıldığı iddiasıyla ihalenin feshine karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda; mahkemece, ihale günü köy yolunun kapalı olup olmadığının tespiti için ... Kaymakamlığına yazılan müzekkereye verilen 10.03.2016 tarihli yazı cevabında “yoğun kar yağışı nedeniyle 04.01.2016 tarihinde ... yolunun kapalı olduğu”nun bildirildiği, 14.04.2016 tarihli celsede dinlenen tanık beyanlarıyla da ihale günü köy yolunun kapalı olduğunun belirlendiği görülmektedir.
O halde mahkemece, 04.01.2016 tarihli ihale günü ihalenin yapılacağı köy yolunun kapalı olması nedeniyle ihaleye katılım yönünden fiili imkansızlık olduğu, bu durumun ihaleye katılımı azalttığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  
28.11.2017 11:05:54

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim