Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Davalar-Soruşturmalar-Ceza Hukuku
0 Yorum

Yargıtay: Eşcinsel ilişkiye ait görüntü müstehcen değil


Sinop'ta yaşayan bir kişinin iş yerinde yapılan aramada eşcinsel ilişkiye ait DVD bulundu. Yerel mahkeme müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle 1 yıl hapse mahkûm etti, fakat temyizde karar bozuldu.

Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi içtihat değişikliğine gitti. Eşcinsel ilişki içeren görüntüleri bulunduranlara ‘müstehcenlik’ suçunu işledikleri iddiasıyla verilen 2 yıla kadar hapis cezası, Yargıtay’ın içtihat değişikliği kararıyla kaldırıldı. Kararla, eşcinsel ilişki görüntülerinin ticari amaçla bulundurulmaması halinde, müstehcenlikten dolayı mahkûmiyet kararı verilemeyecek.


MÜSTEHCENLİKTEN 1 YIL HAPİS CEZASI ALDI


Gazeteduvar'dan Serkan alan'ın haberine göre, Sinop’ta yaşayan bir kişinin iş yerinde yapılan aramada polis, eşcinsel ilişki içeren DVD buldu. Kişinin CD-DVD satışı yapmadığı tespit edildi, ancak Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi, müstehcenlik suçu işlendiği gerekçesiyle 1 yıl hapse hükmetti. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi, “Çocuklara yönelik müstehcen görüntü içermeyen ve doğal olmayan yoldan bir ilişki çeşidi barındırmayan DVD’lerin sayısı ile ele geçiriliş şekli gözetildiğinde kişisel amaçlı olarak bulundurulduğunun kabulü ile sanığın beraatına karar verilmesi gerekir” dedi.


 Bu karara göre, ticari amaçlı bulundurulmayan ve çocuklara yönelik müstehcen görüntü içermeyen CD ve DVD’lerin yapılan aramalarda ele geçirilmesi halinde mahkûmiyet hükmü kurulmayacak.


18. Ceza Dairesi         2016/17404 E.  ,  2017/2557 K.


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Müstehcenlik
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  TCK’nın 226/4.maddesindeki “doğal olmayan” kavramının bireylerin cinsel yaşamının içerisinde yeri olmayan, aşağılayıcı veya bütün toplum tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkileri tanımladığı, anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin veya cisimle yapılan mastürbasyon görüntülerinin tek başına bu kavram içerisinde değerlendirilemeyeceği gözetildiğinde, sanığın askerlik hizmeti yapmakta iken suç tarihinde yapılan kontrollerde görev yaptığı yerde 7 adet cinsel içerikli CD bulundurduğunun tespit edildiği, ele geçirilen CD’lere ilişkin bilirkişi incelemesi sonucunda grup halinde yapılan, oral ve anal yoldan cinsel ilişki görüntülerinin bulunduğunun belirlenmesi karşısında, çocuklara yönelik müstehcen görüntü içermeyen, şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan bir ilişki çeşidi barındırmayan bu CD’lerin sayısı ve ele geçiriliş şekli gözetildiğinde kişisel amaçlı olarak bulundurulduğunun kabulü ile sanığın beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle mahkûmiyetine hükmedilmesi, 
  Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  18. Ceza Dairesi         2017/497 E.  ,  2017/2559 K.


   "İçtihat Metni"

   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
   SUÇ : Müstehcenlik
   HÜKÜM : Mahkumiyet

   KARAR
   Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
   Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
   Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
   1- TCK’nın 226/7.maddesindeki düzenlemeye göre müstehcenlik suçuna ilişkin madde hükümleri “bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.” Somut olayda sanığın işlettiği sinema salonunda suç tarihinde ele geçirilen filmlere ilişkin Kültür Bakanlığı Sinema Eseri İşletme Belgelerinde, denetim sonuçlarının olumlu veya şartlı kabul olduğunun belirtilmesi karşısında, TCK’nın 226/7.maddesi kapsamında suça konu filmlerin sanatsal bir değerinin olup olmadığı hususunda detaylı bilirkişi raporu aldırılmadan ve atılı suçun ne şekilde oluştuğu kararda açıklanıp tartışılmadan mahkûmiyet kararı verilmesi, 
   2- Kabule göre de;
   a- TCK’nın 226/4.maddesindeki “doğal olmayan” kavramının bireylerin cinsel yaşamının içerisinde yeri olmayan, aşağılayıcı veya bütün toplum tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkileri tanımlamaktadır. Anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin veya cisimle yapılan mastürbasyon görüntülerinin tek başına bu kavram içerisinde değerlendirilemeyecektir. Somut olayda, bilirkişi raporunun içeriğine göre sanığın eyleminin TCK'nın 226/1-a maddesinin ihlali niteliğinde olduğu ve bu maddeye göre cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, aynı Kanunun 226/4. maddesinden hüküm kurulması,
   b- TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkması,
   c- TCK’nın 53/1-c maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi,
   Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.     
   12.11.2017 10:53:01
   Kaynak: Cumhuriyet
   http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/864497/Yargitay__Escinsel_iliskiye_ait_goruntu_mustehcen_degil.html

   Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

   Yorumlar


   Adınız:

   Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim