Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Yargı sorunları- Yargı reformu
0 Yorum

Yargıdaki düzenlemeler için yeni daire başkanlıkları oluşturuldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde, bilirkişilik, insan hakları ve alternatif çözüm yolları alanlarında çalışma yapmak üzere yeni daire başkanlıkları oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçen yıl  kasım ayından bu yana, bilirkişilik, insan hakları ve alternatif çözüm yolları  alanlarında çalışma yapmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu. İlk olarak ön ödeme, uzlaştırma ve  kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde  uygulanmasına ilişkin görevler üstlenecek yeni bir daire başkanlığının kurulması  kararlaştırıldı.


 Bu kapsamda, geçen yıl kasım ayında, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un TBMM'de kabul edilmesiyle Cezada  Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kuruldu. Alternatif çözüm yolları kapsamındaki uygulamaları takip etme, ortaya  çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri sunma görevini üstlenen  başkanlık, alternatif çözümler kapsamında görev alacak, uzlaştırmacılara temel  eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini belirliyor.  Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esaslara  da karar veren başkanlık, alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici  çalışmalar yürütüyor.

  BİLİRKİŞİLİKTE DAİRE BAŞKANILĞI DÖNEMİ 

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşması kapsamında da yeni bir adım  atan Adalet Bakanlığı, aynı dönemde TBMM'de kabul edilen Bilirkişilik Kanununun  Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde  Bilirkişilik Daire Başkanlığını oluşturdu. Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde  yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan başkanlıkta, bir daire başkanı, tetkik  hakimleri ve ilgili personeller bulunuyor.

 Başkanlık, bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık  alanları ile bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirliyor.  Bilirkişilerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri  ile bilirkişilerin hazırlayacağı raporların standartları da başkanlık tarafından  saptanıyor.  Eğitimlere ilişkin esaslar ve bilirkişiliğe kabule ilişkin usuller de  daire başkanlığınca ele alınıyor.  Daire başkanlığı, bilirkişilik asgari ücret tarifesini ve  bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını tespit ediyor.

  İNSAN HAKLARI DAİRE BAŞKANILĞI 

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında geçen ağustos ayında çıkartılan 694  sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Adalet Bakanlığı bünyesinde Türkiye  aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvuruları takip etmek  amacıyla İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, AİHM'e yapılan başvurularla ilgili  tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş isteyebilecek,  savunmaları hazırlayacak ve gerektiğinde oturumlara temsilci gönderecek.?

Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini  kullanabilecek olan daire başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip  edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, AİHM tarafından Türkiye Cumhuriyeti  hakkında verilen ihlal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapacak.  Kararları ilgili mercilere iletecek olan İnsan Hakları Dairesi  Başkanlığı, ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip edecek ve  gerekli önlemleri alacak.

 Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular  hakkında gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek görevini de  yürütecek daire başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen  kararlar saklı kalmak kaydıyla, AİHM'in, Türkiye aleyhine hükmettiği tazminatlar  ile dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya  da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hükümleri uyarınca taraflarca uzlaşılan  tazminat ve masrafların ödemesini yapacak.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat  Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca kurulan komisyon tarafından karar  verilen tazminatların ödemesini de yapabilecek İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,  rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde  bulunacak, görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan  kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.
  
6.9.2017 22:09:24
Kaynak: Milliyet
http://www.milliyet.com.tr/yargidaki-duzenlemeler-icin-yeni-siyaset-2514467/

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim