Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
HSK
0 Yorum

HSK'dan kararname duyuruları-Adana ve Bursa'ya BAM kuruluyor


BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ
2017 YILI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU
 
 
Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi planlandığından, bölge adliye ve adlî yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından tamamlanarak karara bağlanmıştır. Kararname 11 Temmuz 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.
Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te, diğer bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te gösterilmiştir.
Adli yargı ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-5’te yer almakta olup, ihtiyaç listesi oluşturulurken Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine, bu mahaller ile diğer yer ilk derece mahkemelerinden atama yapılabileceği ihtimaline binaen, Adana ve Bursa ilk derece mahkemeleri tahmini ihtiyaç sayısı yazılmış olup, diğer mahallerde de boşalma olabileceğinden, tercih yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın atanma talep formlarını 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak (Ek-6) UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
 
T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
 

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İLE İDARÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2017 YILI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU    
              
 
Bölge İdare Mahkemeleri ile İdarî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı Kararnamelerinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, bölge idare mahkemelerine ve ilk derece mahkemelerine ilişkin kararnamelerin 11 Temmuz 2017 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.
671 sayılı KHK’nın 28. maddesi uyarınca mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış olan tüm meslektaşlarımızın bölge idare mahkemelerine atanmak üzere durumları değerlendirileceğinden, bu kapsamda herhangi bir yasal mazereti bulunanların durumlarını mutlaka bildirmeleri gerekmektedir. Bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiştir.
Atanma talebi olan meslektaşlarımız talep dilekçelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Atama Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenler ise taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın taleplerini 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak (Ek-4) UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
  
13.6.2017 18:25:24

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim