Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Tüketici hakları
0 Yorum

6 bin liralık mil puan Yargıya takıldıYargıtay 19. Hukuk Dairesi, mil puanı biriktirmek için kredi kartıyla 19 günde başkalarına ait 586 fatura yatıran ve yaklaşık 6 bin liralık puan biriktiren kişinin, kredi kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu.


Niğde'de bir iş yeri sahibi, mil puanı biriktirmek için kredi kartından başkalarının faturalarını ödedi. Bu şekilde 19 günde 586 fatura ödeyen iş yeri sahibi, yaklaşık 6 bin liralık uçak bileti alacak kadar mil biriktirdi. Söz konusu süre içerisinde yüklü miktarda fatura ödenmesi bankanın dikkatini çekti. Durumu araştıran banka, kredi kartını kullanıma kapatarak biriken puanları iptal etti.

Banka, davacıya ait kredi kartının ticari kullanım nedeniyle kapatıldığını, telefon operatörü bayisi olarak ticaret yapan davacının Tüketici Yasası kapsamında kendisine verilen kredi kartıyla periyodik olarak dükkanına gelen müşterilerin kontör ve telefon faturalarını ödediğini tespit ederek, bu durumun Türkiye Bankalar Birliğinin ilgili tebliği ve kredi kartı üyelik sözleşmesine aykırı olduğunu savundu. İş yeri sahibi, kredi kartının tekrar kullanıma açılması ve puanların geri yüklenmesi istemiyle dava açtı. Davayı görüşen Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkemenin ret gerekçesinde Bankalar Birliğinin ilgili tebliğinde, bankaların bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik tedbirler almasının da düzenlendiği belirtildi.

9 GÜNDE 586 FATURA ÖDEDİ

Kontroller sonunda bankaların sunduğu hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespiti halinde bu işlemlerin engelleneceği, gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi, fatura, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20'yi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapların incelemeye alınabileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı. Tebliğde ayrıca bu durumda kredi kartı iptali dahil gerekli önlemlerin alınacağının belirtildiğine yer verilen kararda, davacının sadece 19 gün içinde 586 fatura ödemesi gerçekleştirdiği ve kredi kartı başvuru formundaki bilgilerden de ticari faaliyette bulunduğunun görüldüğü anlatıldı.

Kararda, kredi kartıyla kendi faturalarını değil, başkalarına ait faturaları kendi işyerinde ödediği, davalı bankanın kredi kartını iptal etmesi ve biriken mil puanını parasal olarak kullandırmaması işleminde mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı kaydedildi. Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadıT.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/18402
Karar No:2016/9296
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (tüketici Mah.sıfatıyla)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın axess wings kredi kartı kullanıcısı olduğunu, bu kartla yaptığı alışverişler nedeniyle 170.771 chippara+mil biriktirdiğini, sözkonusu miller ve puanlar ile yaklaşık 5.000-6.000 TL' lik bir uçak bileti almanın mümkün olup parasal bir değer ifade ettiğini, ancak davalı bankanın hiçbir gerekçe göstermeksizin haksız bir şekilde kartı kullanıma kapattığını ve biriken chip puanları da iptal ettiğini, sözkonusu puanların kazanılabilmesi için müvekkilince bu kartın kullanılmış olduğunu belirterek, müvekkilinin kredi kartında biriken millerin/puanların müvekkilinin kullanımına açılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde bedelinin hesaplanarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıya ait kredi kartının ticari kullanımı sebebi ile kapatıldığını, telefon operatörü bayisi olarak ticaret yapan davacının tüketici yasası kapsamında kendisine verilen kredi kartını, periyodik olarak dükkanına gelen müşterilerinin kontör ve telefon faturalarını ödemek amacı ile kullandığının tespit edildiğini, gerek ....Birliği' nin 5.11.2009 tarihli tebliğine ve gerekse de kredi kartı üyelik sözleşmesine aykırılık teşkil eden bu ticari amaçla kullanım nedeniyle kartın kullanıma kapatıldığını beyanla, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, Bankalar Birliği' nin 5.11.2009 tarih, 1016 sayılı tebliğinde, bankaların bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik tedbirler alacağı, kontroller sonucunda bankaların sunmuş olduğu hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespiti halinde bu işlemlerin engelleneceği, bir gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi, fatura, kredi kartı ...prim, Trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapların ve işlemlerin inceleneceği, kredi kartı iptali dahil gerekli önemlerin alınacağının belirtildiği, davacının sadece 19 gün içerisinde 586 adet fatura ödemesi gerçekleştirdiği, kredi kartı başvuru formundaki bilgilerinden davacının ticari faaliyette bulunduğunun görüldüğü, kredi kartı ile kendi faturalarını değil, başkalarına ait faturaları kendi işyerinde ödediği, davalı bankanın kredi kartını iptal etmesi ve mil puan toplamını parasal olarak kullandırmaması işleminde mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 24.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  
25.12.2016 13:31:47
Kaynak: Milliyet
http://www.milliyet.com.tr/19-gunde-6-bin-liralik-mil-puani-ekonomi-2367555/

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim