Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Forumlar

Forum Ekle


Başlık Ekleyen Yorum
Yargıtay başsavcılığı alenen suç işliyor osman karlı 0
Dargeçit’e kurulan tuzak osman karlı 1
Hukuk muhakemeleri kanunu gider avansı tarife volkan yayalar 1
Hukuk muhakemeleri kanunu bilirkişi ücret tarifesi volkan yayalar 0
Makbul değil, makul olmak… Aydın Aktaş 5
Kira sözleşmelerinde kefalet Mehmet A. Çelik 1
Adalet kesmiyor ki parmak acısın… Aydın Aktaş 2
Geçit hakkı Mehmet A. Çelik 0
İş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesi Mahmut Asrağ 0
İcra ihalesinde %1 yerine %18 alınan kdv'nin şikayet yoluyla düzeltilmesi mümkün mü? A.Kemal Yılmaz 5
Yeni hukuk öğrencisine tavsiyeleriniz ? Furkan Bayır 11
Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz Mehmet Korkmaz 3
Nispilik ilkesinin istisnaları Buse Ceren turgut 1
İcra işlemlerinde şikayet süresi Mehmet Korkmaz 0
Yargıya güven..benim suçum yok/f.özdemir.. Fehmi Özdemir 15
Çalışma sistemlerine göre fazla mesai ve genel tatil hesabı Mahmut Asrağ 0
Bononun (emre muharrer senet'in) geçerlilik unsurları Mehmet Korkmaz 2
İdari yargıda idare lehine vekâlet ücreti ve hak arama özgürlüğüne etkisi Adnan Taşkıran 0
Kambiyo senetlerinde yetki itirazı Mehmet Korkmaz 3
İcra hukukunda gecikmiş itiraz iik 65. madde Mehmet Korkmaz 0
Kambiyo senetlerine mahsus takipte icra inkar tazminatı Mehmet Korkmaz 2
Gerçek kişilerin yaptıkları yetki sözleşmeleri artık geçersizdir. senetteki yetki şartı Mehmet Korkmaz 0
Tahliye taahhütnamesine itirazın kaldırılması - tahliye talepli icra takibinde Mehmet Korkmaz 1
Apartman karar defteri iik 68. maddesi kapsamında bir belge midir? Mehmet Korkmaz 0
Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi Mahmut Asrağ 0
Uygulama birliği açısından tutuklama Mahmut Asrağ 0
Faizin anaparaya dönüşmesinin şartları Hukuk Medeniyeti 0
İstihkak davaları Adnan Taşkıran 0
Tüketici hakem heytine başvuru zorunluluğu Mehmet Korkmaz 0
Boşanma davasında nafaka ve tazminat miktarının belirlenmesi usulü Oktay Demir 0
Bilinen adrese tebligat Adnan Taşkıran 1
İş yeri devri -organik bağ-tüzel kişilik perdesinin aralanması Mustafa Güneş 0
Nitelikli cinsel saldırı nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor alınmasına gerek olmama hali. Oktay Demir 0
Adi ortaklığın tasfiyesi Oktay Demir 0
İntifa hakkı Oktay Demir 0
Terk sebebiyle boşanma davası Oktay Demir 0
T.b.k 346 md.sinde yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" nın uygulanması Adnan Taşkıran 0
Tasarruf iptal davasında aciz vesikası Oktay Demir 0
Dolandırıcılık suçu Mahmut Asrağ 0
Sahtecilik suçu tck.204 Mahmut Asrağ 0
Bilinçli taksir- taksir Semra Öztürk 0
Ada edinmek veya yapay bir ada yapmak Burhan ÇELİK 3
İşe iade davası Oktay Demir 1
Kusurlu sürücünün mirasçıları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir mi ? Mahmut Asrağ 0
Munzam zarar nedir ? Adnan Taşkıran 0
Şirket birleşmeleri Mahmut Asrağ 0
Başka ülkelerde zamanaşımı süreleri Mehmet A. Çelik 0
Destekten yoksun kalma tazminatı Mehmet A. Çelik 0
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Mehmet A. Çelik 0
Hukuk hakiminin ceza mahkemesi karşısında durumu Mehmet A. Çelik 0
Meskeniyet şikayeti Mehmet A. Çelik 0
İhtiyati tedbir kararı cebri satışa engel mi Taner Erdoğan 0
İhtiyati tedbir kararının satışa etkisi Taner Erdoğan 0
Zilyedlikle iktisap nedenine dayalı tescil davasının zamanaşımı süresi dolmadığından reddi halinde 20 yıllık süre şartı yeniden başlar Mehmet A. Çelik 0
Yabancı mahkeme ilamlarının gerekçesiz oluşu kamu düzenine aykırılık oluşturmaz Mahmut Asrağ 0
Ara yol : icra memuru tebligatta yokluk veya ağır usule aykırılık halinde bunu resen dikkate almalı Taner Erdoğan 2
Hukuk eğitimi nasıl olmalı ? Mahmut Asrağ 0
Cemaatin yeni oyun stratejisinde demokrat yargı nerede duruyor? Oktay Demir 1
İlhan cihaner'i nasıl tutuklamışlardı? Emel Öztürk 2
Bugün 12 eylül… Aydın Aktaş 1
Taraflar rıza gösterse bile avukat menfaati çatışan kişinin vekaletini alamaz Oktay Demir 0
Markanın haczi ve paraya çevrilmesi Oktay Demir 0
İcra ve iflâs kanunu’nda yer alan cezaî hükümler (m.331–354)ve anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası Oktay Demir 0
Noter tespitlerinin delil değeri Oktay Demir 0
Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsil edilmesi amacıyla yağma niteliğindeki fiillerin işlenmesi Oktay Demir 0
Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası Oktay Demir 0
İhtiyati haciz, kambiyo senedi, yetkili mahkeme Oktay Demir 0
Muris muvazaası Mehmet A. Çelik 0
Tasarrufun iptali davalarında yetki, görev, süre, harç ve vekalet ücreti Mehmet A. Çelik 0
İhalenin feshi-yargıtay kararları Mehmet A. Çelik 0
İlamlı takiplerde, icra mahkemesince icranın geri bırakılması kararı verilebilmesinin şartları nelerdir? Mehmet Korkmaz 0
İcra takibinde ve icra mahkemelerinde vekalet ücreti Taner Erdoğan 0
Aylıksız izinli iken avukatlık stajını tamamlayan kamu görevlisinin avukatlık ruhsatnamesi talebinin kabulünde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. Mahmut Asrağ 2
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte senet aslı icra dairesine verilmeli mi Taner Erdoğan 1
Haksız tahrik Mehmet A. Çelik 1
Belirsiz alacak davası Mehmet A. Çelik 1
Reşit çocuk nafaka talep edebilirmi ? Mehmet A. Çelik 0
Borçlunun hamile olması yada gelirinin olmaması taahhüdü ihlal suçunu ortadan kaldırır mı ? Mehmet A. Çelik 0
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte yetki Mehmet Korkmaz 0
Terörle savaşın boyutları Mehmet A. Çelik 0
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim