Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

DARBECİSİNE AŞIK OLMAK.....MSB"NİN TUTUMUDARBECİSİNE AŞIK OLMAK....

MSB'NİN FETÖ KONUSUNDAKİ ANLAŞILMAZ TUTUMU (buda öğrencilerin kendi dilinden  meramı)

15 Temmuz silahlı darbe girişimiyle birlikte ülke ve dünya kamuoyu FET֒nün silahlı bir terör örgütü olduğu gerçeğini yaşayarak gördü. Bu örgüt uçak, tank, zırhı araç, füze, gibi ağır silahları da acımasızca kullanarak o gece 250 yakın insanımızın canına kıydı.

Bugün itibarıyla T.C. Devleti tüm organları ve kurumlarıyla birlikte FET֒nün silahlı terör örgütü olduğunu kabul ve yurt içi-yurt dışında ilan etmiş, uluslar arası kuruluşlara bu şekilde işlem yapılması talebiyle bilgilendirmiştir.

FETÖ, 15 TEMMUZ ÖNCESİ BİNLERCE TSK MENSUBUNU TASFİYE ETTİ. 

FETÖ, sadece 15 Temmuzda 250 masum insanı katletmedi. TSK içerisinde darbe yapacak duruma geldiği süreçte binlerce TSK mensubunu “mesleki katliama” uğrattı. 1970’lerden itibaren soru çalmak suretiyle ordu içerisine sızarak yuvalanırken, aynı zamanda, FET֒cü olmayan -üstelik hakkı ile sınavları kazanarak girmiş-, ehil personeli; baskı, yıldırma ve kumpaslarla istifa ve erken emekliye zorlamış, Askeri öğrencilerin sicillerini bozarak, soruşturma açarak, baskı, kötü muamele yoluyla okuldan atmış, diğer bir kısmını ise YAŞ kararı, Kararname ile ihraç ederek Ordudan tasfiye etmiştir.

Böylelikle, TSK’yı FET֒cülerin rahatça hareket edebileceği monolitik bir yapıya dönüştürmüş, bu sayede de 15 Temmuz’u yapma cesaretini kendisinde bulmuştur.

15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında doğal olarak tüm devlet organları ve kurumları ivedi bir şekilde FETÖ unsurlarından temizlenirken diğer taraftan FETÖ ‘nün yani silahlı terör örgütünün, örgütsel faaliyeti ayna zamanda suç işleyerek tasfiye ettiği mağdur kamu personelinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve geri dönüşleri için düzenleme yapılmış ve önlemler alınmıştır. Daha doğrusu Devlet, örgütle mücadeleden öncelikli olarak mağduriyetlerin giderilmesi bakımından üzerine düşen görevi, hukukun, adaletin ve vicdanın gereği yapma yolunda adımlar atmıştır.

Bu çerçevede örneğin 2 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 2.maddesi ile kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden hakim ve savcılara istedikleri takdirde tekrar mesleklerine dönebilme yolu açılmıştır.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-1.pdf

Buraya kadar her şey sağlıklı bir Devlet aklından beklenen, alınması gereken önlemler dairesinde cereyan etmiştir.

Ancak, silahlı bir terör örgütünü devlet içerisinde tutmaya devam etme, terör örgütünün ikinci bir darbe yapmasına imkan sağlamaya dönük örgüt taktik ve stratejileri doğrultusunda hareket etme olarak yorumlanabilecek resmi tutumlar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Ne demek istediğimizi açalım:

FET֒yü silahlı hale getiren, 15 Temmuzu gerçekleştirme kabiliyeti veren, ikinci bir darbe için fırsat kollamasına imkan tanıyan en önemli gerekçe FET֒nün TSK içerisindeki yapılanmasıdır.

Devlet aklından ve siyasal iradeden beklenen, Ordu içerisindeki FETÖ militanları ivedi olarak temizlemek, bununla birlikte FET֒nün mağdur ettiği TSK personelinin mağduriyetlerini giderici, şartları taşıyanların tekrar mesleğe dönüşünü sağlayacak KHK alınacak mevzuat ve idari önlemlerin hayata geçirilmesidir.

Ancak ve maalesef TSK açından bakıldığında diğer devlet organları ve kurumlarından farklı olarak Milli Savunma Bakanlığının kayıtsız kalan, ayak sürüyen bir tutumu ile karşılaşıyoruz.

Somutlaştıralım:

Başta belirttiğimiz üzere FETÖ, kendinden olmayan binlerce TSK mensubunu ordudan hukuk dışı yollarla tasfiye ettiğin kesin olmasına ve 15 Temmuz’dan bu yana 6 ay gibi zaman geçmiş olmasına karşın, buraya dikkat edin- TSK geri dönebilme yolu sadece Hava Kuvvetleri ve onunda pilot olan personeli için açılmıştır. 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 6.maddesi kapsamında pilotlara geri dönüş yolu açıldı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-18.pdf 

BİNLERCE FETÖ MAĞDURU TSK MENSUBU İÇİNDEN 

SADECE 12 PİLOTA GERİ DÖNÜŞ YOLU AÇILDI!!!!

İnanılabilir gibi değil ama gerçek maalesef böyle binlerce FETÖ mağduru TSK mensubundan, geri dönebilen sadece 12 Pilottan ibaret. http://www.kokpit.aero/12-pilot-geri-dondu

15 Temmuz sonrasında FETÖ mağduru TSK mensuplarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve geri dönüşlerinin sağlanması yönünde hazırlanan KHK taslağı MSB tarafından sümenaltı edilmiş halen de aynı davranışını ısrarlı bir şekilde devam ettirmektedir.

TSK mensubu mağdurların kurdukları derneklere ve getirdikleri çözüm önerilerine MSB kapıları neden inatla kapatılmaktadır.

Uluslar arası güçlerin ve yabancı istihbarat servislerinin taşeronu konumunda, darbe yapmaya teşebbüs etmiş, 250 yakın insanımızın canına kıymış, ikinci bir darbe için aletse bekleyen bir örgüte karşı neden kayıtsız kalınmaktadır?

Neden FETÖ mağduru olan dolayısıyla onları iyi tanıyan muvazzaf ve askeri öğrenciler pilotlar gibi (mülakat komisyonlarının uygun göreceği) TSK'ya dönmesi sağlanarak;

-soru çalarak değil hakkıyla kazananların dönüşüyle TSK'daki ehil personel sayısının artması,

-FETÖ'cülerin hareket alanı daralmasına,

-Ordu içerisinde bilgi akışının sağlanmasına

imkan verilmez?

Darbe tehditleri ortadan kaldırılmak istenmez?

Üstelik diğer Devlet kurumlarında olduğu gibi TSK'da da halen FETÖ ciddi bir sorun olmaya devam ettiği gerçeği karşısında.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN

FETÖCÜ ASKERLERİ HİMAYECİ VE FETÖ MAĞDURU ASKERLERE

YÖNELİK DIŞLAYICI TUTUMUNA

SOMUT RESMİ ÖRNEK: ASKERİ ÖĞRENCİLER

Bilindiği gibi normalde askeri öğrenciler herhangi bir disiplinsizlik, sağlık sebepleri veya okulda sınıf geçeme gibi nedenlerle başarısız olmaları durumunda başta imzaladıkları sözleşme gereğince kendilerine yapılan masraflar tazminat olarak faizi ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

Nitekim 31 Temmuz'a kadar süreç böyle işlemiştir.

15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün kendisinden olmadığı gerekçesiyle Askeri okullardan attırdığı askeri öğrenciler bu tazminatları ödediler.

Ancak ne hikmetse(!) 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından çıkarılan 669 sayılı OHAL KHK'sı ile FETÖ'cü askeri öğrencilere halk tabiriyle "kıyak geçilmiştir."

31 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayınlaran 669 sy. KHK'nın 105/1 fıkra 1.bendi hükmü ile bu öğrencilerin tazminat ödemeleri yükümlülüğü kaldırılmıştır.

15 Temmuz öncesi, soru çalmadan kendi bilgi ve çalışması ile bu okulları kazandığı halde FETÖ baskı ve kumpasıyla askeri öğrencilikten çıkarılanlar, kimi zaman evlerini satmak zorunda kalarak tazminat ödediği halde,

15 Temmuz sonrası askeri öğrencilikten ihraç edilenlerden; %99,9'unun FETÖ'cü olduğu söylenen (soru çalmaları nedeniyle) ve üstelik 15 Temmuzda darbeye bizzat iştirak eden, beklide darbe teşebbüsü sırasında insan öldürenler tazminat ödemekten muaf tutulmuştur.

FETÖ'cü askeri öğrenciler lehine bu hükmü icat edenler, kendilerini deşifre etmemek adına bir sigorta hükmünü ise aynı maddenin 2.fıkrasına yerleştirmişler. Fıkra hükmüne göre 15 Temmuz öncesi askeri okuldan çıkarmış olup halen tazminat ödemekte olanların geriye kalan ödemeleri iptal edilmektedir. Ancak bu fıkra hükmünden istifade edebilecek askeri öğrenci ya hiç yoktur ya da bir elin parmaklarından ibarettir.

Oysa, yasadışı terör örgütü yani FETÖ'cü olduğu ve hatta TCK'daki en ağır suçlardan (eskiden idam) olan darbe suçuna iştirak edenler, ki bu askeri öğrencilerin sayısı -Milli Savunma Bakanının açıklamasına göre -16 bin 423'dür.

669 sy. KHK daha sonra Mecliste görüşülüp 6756 sayı ile Kanunlanmıştır.

ilgili KHK maddesi ve Kanunlaşmış hali aşağıdadır.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı : KHK/669

31 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete Sayı : 29787

MADDE 105- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara,

b) Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara, naklen kaydedilirler.

c) 30 Ağustos itibariyle mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı yapılmaz. Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilir.

Bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmaz.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla yapılmış  olan tahsilatlar iade edilmez.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 6756      

Kabul Tarihi: 9/11/2016

MADDE 105- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde;

a) Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara,

b) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullara, naklen kaydedilirler.

c) 30 Ağustos itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı yapılmaz. Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullarca diploma verilir.

Bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmaz. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olan davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez.


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim