Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

arama sonucu

ile ilgili 666.262 sonuç bulundu..

Filtrele

Daire:
Esas Yıl:
  İçtihat Adı
Kişiler arasındaki konuşmanın kayda alınması Yargıtay 12.Ceza Dairesi E:2013/20481 K:2014/10220
Kredi çeken ölürse borcu ne olur ? kefilden borcu ödemesi istenebilir mi ? Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/33348 K:2015/27170
Muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iadesi halinde, 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılabilir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/2696 K:2015/5296
Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2013/9984 K:2014/1248
Dikkat artık : dava veya cevap dilekçesindeki 'sair delil', 'tüm deliller' ibarelerinin geçerliliği yok Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/8720 K:2014/7891
Avukatın adliye kapısında polise : sen kimsin de beni sokmuyorsun lan? ben istediğim yerden girerim, sen ne haltsın da beni zorluyorsun? sözleri hakaret değildir Yargıtay 18.Ceza Dairesi E:2015/3832 K:2015/3253
İstihbari nitelikte bilgilerin ve raporun delil olarak kullanılamayacağı E:2013/533 K:0/0
Senedin düzenlenme tarihinin sonradan doldurulması Yargıtay 19.Hukuk Dairesi E:2012/14125 K:2013/1744
Sahte çek kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2013/833 K:2014/356
Dava açıldıktan sonra davalı tarafı değiştirmek ya da mevcut davalı taraf yanına bir başka davalı taraf ilave etmek, ıslahla dahi mümkün değildir. Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/5373 K:2014/6050
Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım ? uydurma bir adres mi yazlı ya da boş mu bırakılmalı? Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2015/5065 K:2015/6407
Tehir-i icra karar alarak hacizlerin kaldırılması - teminat mektubu Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/32092 K:2016/9018
Hmk'da duruşma gününün uyap'dan öğrenilmesi diye bir usul bulunmamaktadır. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2015/3652 K:2015/10521
İlamın (vekalet ücretinin) ayrı ayrı takibe konulması - hgk kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/611 K:2016/492
Her ay maaştan kesilerek gönderilen paraların, icra dosyasına gelmesi ve alacaklı tarafından alınması, icra takip işlemi niteliğinde olmadığından, zamanaşımını kesmez. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/30420 K:2014/30286
Cevap vermediği gibi herhangi bir delil de bildirmeyen davalının ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/843 K:2016/523
Yeni delil sunmak için ıslah yapılabilir mi? Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2015/11858 K:2016/9302
Banka hesabının haczi. banka hesabına konulan haciz ne zaman düşer ? 6 ay içinde paranın icra dosyasına celbi talebinde bulunma zorunluluğu Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/2981 K:2015/13263
Avukatlar! artık bu hatayı yapmayın! ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yerin yargı çevresindeki icra dairesinde takip yapılması... Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2016/32902 K:2017/213
Cep telefonunun hoparlöründen tehdit ve hakareti duyan tanıklık beyanı geçerlidir Yargıtay 4.Ceza Dairesi E:2013/8808 K:2015/23904
Şirket yetkilisi tarafından da olsa, şirket kaşesi olmadan ya da şirket kaşesi dışına atılan ikinci imza, avaldir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/15642 K:2015/28619
Öteki kadın kararı : eşin metresine manevi tazminat davası açılabilir mi? Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/8510 K:2015/7762
Teminat mektubu üzerine haciz mümkün mü? Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/3461 K:2014/6328
Basit bir makbuz örneği istiyorum, olayı büyütüyorsun, alt tarafı devletin hakimi, ne diye zorluk çıkarıyor... sözlerinin hakaret olmayacağı Yargıtay 18.Ceza Dairesi E:2015/28440 K:2016/5693
Veraset belgesi talebi için yetki belgesi alınmış olması şart olmayıp muristen alacağı olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesi yeterlidir Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2014/1698 K:2014/20921
Duruşmadan çıkarken hakime -allah belanı versin- demek beddua olup suç oluşturmaz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2014/328 K:2014/386
Sılah taşıma ruhsatı - hükmün açıklanmasının gerı bırakılması Yargıtay 15. E:2011/1079 K:2012/530
Doğacak alacaklar için iik 89 md gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmesi iik 88.maddesi anlamında haciz yazısı olarak değerlendirilir Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2013/207 K:2013/313
Ohal kararnamesine dayalı hsyk ihraç kararına karşı açılacak dava - görevli mahkeme Yargıtay 5. E:2016/8196 K:2016/4066
Yoksulluk nafakasının kaldırılması veya azaltılması hangi hallerde istenebilir ? Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2015/10769 K:2015/16833
Senelik iznin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz Yargıtay 9.Hukuk Dairesi E:2015/8588 K:2016/20520
Vadesiz hesaplardan alınan hesap işletim ücretlerinin tahsili davası Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2015/13248 K:2015/12753
Bankanın borçluya ait hesaplar üzerinde hapis hakkı olduğunu bildirmesi Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2013/14779 K:2014/10601
İik 106-110 gereğince haczın fekki talebınde tahsil harcı Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2016/20216 K:2017/3502
Mirasçılar arasında gerçekleştirilen miras payı devrinin geçerli olması için noterde ya da tapu sicil memuru huzurunda yapılması zorunlu değildir. Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2014/856 K:2014/2559
Tek taraflı ölümlü trafik kazası - destekten yoksun kalma tazminatı - araçta yolcu olan işletenin (araç sahibinin) ölümü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/787 K:2012/92
Taşınmaz ihalesi-alıcının cayması halinde iki ihale arasındaki farktan sorumlu tutulmasının koşulları Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/24546 K:2015/28252
Doğrudan mernis adresine tebligat çıkartılması hukuki dinlenilme hakkını ihlal eder Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E:2014/19658 K:2015/4000
Site içine dışarıdan giren kişilerce yapılan hırsızlıktan güvenlik şirketinin sorumlu tutulacağı Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/36303 K:2014/36012
Sürücünün sadece alkollü olması sigorta şirketine rücu hakkı vermez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/1199 K:2014/1018
Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti işin sonunda ödenir.bu gerekçe ile istifa eden avukat vekalet ücreti talep edemez. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/8012 K:2014/38228
Kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/5836 K:2014/5652
Hukuk mahkemesinin hagb kararına atıfla hüküm kurması masumiyet karinesinin ihlalidir E:2013/2091 K:0/0
Zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için (2017 yılı için 3.610. tl) tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamaz Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2015/10571 K:2015/8738
Zamanaşımını kesen sebepler • icra takibi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/169 K:2013/1365
Satışının süresinde istenilmesi - avansın yatırılması - kıymet takdirinin yapılmamış olması - satış isteminin reddi Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/21913 K:2015/32637
Doğmamış haktan feragat edilemeyeceğinden borçlunun emekli olmadan emekli maaşının haczedilebileceğine dair muvafakati geçersizdir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/14063 K:2015/26511
Cevap dilekçesi verilmemesi - delil sunma hakkı - hgk Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/843 K:2016/523
İskan ruhsatı alınmamış konuta geçici su aboneliğinin tesisi - yapı kullanma izin belgesi Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/13625 K:2015/8657
Banka havalesi - açıklama bulunmaması - iik 169/a Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/13830 K:2015/25321
Karşı taraf vekalet ücretinin tahsili davalının kusuru ile imkansız hale geldiğinden avukat karşı taraf ücretini de talep edebilir Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/13426 K:2014/35128
Bononun tefecilik sebebiyle düzenlendiği iddiasının senetle ispat zorunluluğu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/1362 K:2015/826
İhtiyati haciz talebi irsaliyeli fatura, cari hesap mutabakatına ilişkin belgeye dayanıyorsa da yaklaşık ispat kuralı uyarınca ihtiyati haciz talebin kabulü gerekir Yargıtay 19.Hukuk Dairesi E:2015/685 K:2015/13030
Sigortasız çalıştırılan işçinin işçilik alacakları için hizmet tespit davası açmaya zorlanamayacağı Yargıtay 7.Hukuk Dairesi E:2014/9313 K:2014/20041
Avukatın mernis adresini nüfus müdürlüğünden isteyebileceği durum Yargıtay 10. E:2014/6559 K:2015/874
Velayet sahibi anne-baba mahkemeden izin almadan çocuğun taşınmazı üzerinde tasarruf işlemi yapamaz Yargıtay 14.Hukuk Dairesi E:2013/16771 K:2014/2013
İcra mahkemesi kararlarından istinaf yolu açık olan kararlar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/824 K:2016/221
Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesinde bağlayıcılığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2012/800 K:2013/322
Satış isteme süresi - eksik avans - istemin reddi - kesinleşmesi Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/7050 K:2014/6213
Şirket hissesinin haczinde y ttk'nun getirdiği yenilikler Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/11612 K:2014/14068
Fabrika sahibi ve müdürün iş kazası nedeniye sorumluluğu Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2013/654 K:2015/75
Nafaka alan kadının asgari ücretle çalışması -nafakanın kaldırılması- nafakanın azaltılması Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2015/16747 K:2016/174
Haczin amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/15597 K:2015/27634
Avukatın temyiz dilekçesinde mahkemeye hakaret etmesi Yargıtay 18.Ceza Dairesi E:2015/1393 K:2015/1782
Sadece süre tutumla istinaf yoluna başvurulabilir mi? istinafa başvurunun gerekçeli olmamasının sonucu Yargıtay 9.Hukuk Dairesi E:2016/35343 K:2016/20173
İcra ya da mahkeme dosyasının kaybolması halinde yapılacak işlemler Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2013/34692 K:2014/1436
Malen-nakden kaydı yerine 'ev içindir' yazar ise yine de kambiyo senedi niteliği korunur mu? Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2012/26295 K:2013/4039
Tüketici hakem heyetinde tüketici aleyhine avukatlık ücretine hükmedilmesi Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/44821 K:2014/41930
Davadan feragat nedir?- davanın geri alınması nedir? davayı takipsiz bırakmak ya da davanın müracaata bırakılması nedir? Yargıtay 21.Hukuk Dairesi E:2015/11232 K:2015/20907
Avukatın dilekçeye yanında çalıştığı avukatın imzasını atması-resmi belgede sahtecilik -sahtecilik kastı Yargıtay 21.Ceza Dairesi E:2016/8 K:2016/7342
Hukuka aykırı şekilde oluşturulan ses kaydının boşanma davasında delil değeri-karşılıklı kusur Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E:2015/19097 K:2016/12155
Kiracının suyunu kesmek-kişilerin huzur ve sükununu bozma-manevi tazminat Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/5018 K:2015/1060
Kamulaştırmasız elatma-hukuki elatma-uygulama imar planı - 5 yıllık süre içinde dava açılamaması - vekalet ücreti - 6745 sayılı yasa değişikliğinin uygulanması Yargıtay 6. E:2015/6995 K:2016/4782
Avukatın kimliğini isteyen hakime söylediği : yaptığı terbiyesizlik ! sözleri hakaret değildir Yargıtay 18.Ceza Dairesi E:2015/25550 K:2016/18260
İşçi alacağı ilamda brüt olarak belirtilmiş ise, alacaklı vergi ve sigorta primlerini indirdikten sonra net miktar üzerinden takip yapabilir Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2012/2962 K:2012/4028
İcra ceza suçları uzlaşmaya tabidir - 19.cd'nin mart 2017 kararı Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2015/30876 K:2017/2523
İcra müdürlüğünün borçlunun şikâyeti olmaksızın kendiliğinden haczedilmezliğe karar vermesi haczedilmezlik iddiası şikayet davası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2012/1071 K:2013/351
Ağır hasar gördüğü gizlenen ve kilometresi düşürülen araç Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/4792 K:2014/19475
Nafaka alan kadının başka biriyle yaşaması-nafakanın kaldırılması Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2015/17419 K:2016/2787
Boşanma davasında maddi tazminatın belirlenmesi biçimi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/1416 K:2014/956
3.şahsa ait işyerinde borçluya ait evrakın bulunması Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2013/19216 K:2014/18766
Bankanın çek karnesi verdiği kişinin mali durumu ve kimliği hakkında yeterli araştırmayı yapmaması-çek hamilinin zararından sorumlu olması Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2015/14187 K:2016/3710
Nafaka talebinin cevap dilekçesinde değil de duruşmada ileri sürülmesi - talep sonucunun genişletilmesi Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E:2016/6692 K:2016/10316
Mahkeme kararının 8 punto ile yazılmış olması-hükmün yazım kurallarına aykırı şekilde yazılmış olması Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2013/15541 K:2013/23273
Sigortalının kazada %100 kusurlu olması kast ya da ağır kusur anlamına gelmez Yargıtay 17.Hukuk Dairesi E:2010/5013 K:2010/8274
Ölen kişinin tüketici kredisi borcundan sigorta şirketinin sorumluluğu-sigortalının hastalığının bildirmemesi Yargıtay 17.Hukuk Dairesi E:2013/7007 K:2014/6591
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat talebi-tutuklamaya ilişkin kararların gerekçesiz olması-hakimleri bağlayan yasa üstü kurallar -tutuklama gerekçesinin ihası rey olamayacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/558 K:2010/604
Ortakları arasındaki yakın akrabalık bağı, aynı adreste faaliyet göstermeleri organik bağı gösterir Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2013/23751 K:2015/5149
İpoteğin kaldırılması - aile konutu şerhi konulması - harç Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E:2016/4186 K:2016/9821
Aynı taşınmaza dosyadan ikinci kez haciz konulabileceği Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2013/31288 K:2013/38113
Avukatın işyeri adresi yerine ikamet adresine tk 21'e göre yapılan tebligatın usulsüz olduğu Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2016/8706 K:2016/9374
Kayıp kaçak bedelinde en son karar Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2015/17874 K:2016/12360
Nitelikli cinsel istismar-basıt cinsel istismar ayrımı -kuşkudan sanık yararlanır ilkesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2014/824 K:2015/276
Nüfusta kayıt düzeltme davası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/775 K:2012/116
Çekin bankaya ibrazından sonra çeke ciro eklenmesine yönelik şikayetin genel mahkemelerde yargılamayı gerektirip gerektirmediği? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/-2300 K:2015/1303
Hagb kararına itiraz etmeyen sanık, zımnen muvafakat etmiş sayılır Yargıtay 7.Ceza Dairesi E:2015/14029 K:2015/17112
icra takibine itiraz eden borçlunun,itirazın iptali davası açılmadan önce borçlu olmadığına dair menfi tespit davası açması menfi tespit davası hukuki yarar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/622 K:2012/9
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi • ön sözleşme Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/293
Bir hareketin mobbing sayılabilmesi için sistematik, sürekli ve kasıtlı olması gerekir. ayrıca, bu şekilde davranışlara maruz kaldığını ispat yükü iddia edene düşer. Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E:2013/37918 K:2014/729
Tapu kaydında aile konutu şerhi olmasa bile basiretli tacir gibi hareket etmekle yükümlü bankanın fiili durumu araştırması gerekir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/788 K:2015/2321


666.262 içtihat içerisinden aramanıza en yakın 300 sonuç listelenmiştir.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim